El nostre equip d'aigües residuals trobarà el millor sistema tou de baix manteniment per al tractament de depuració en zones rurals.

Dissenyem I proposem jardins o espais verds de baix manteniment que s'adaptin tant a les vostres necessitats com a les de l'entorn.

Realitzem l'EIA que definirà els objectius de sostenibilitat per al vostre projecte I en garantirà l'assoliment mentre el projecte es duu a terme.

Elaborem informes, inventaris i diagnosis ambientals del territori, fem estudis paisatgístics i us assessorem en la presa de decisions des de l'inici del procés de planificació territorial.