Elaborem Estudis d'Impacte Ambiental sobre tot tipus de projectes: parcs eòlics i solars, infraestructures viàries, regs, depuradores i diferents tipus d'indústria. Definirem els objectius de sosteniblitat per al vostre projecte i en garantirem l'assoliment mentre el projecte es duu a terme, si cal, amb mesures moderadores i correctores

Alguns projectes

Maials_eia
EIA camí rural a Maials,  Segrià.
EIA reg de suport a Margalef, Priorat.
EIA reg de suport a Margalef, Priorat.
D:DCIM100MEDIAIMG_0041.JPG
EIA parc solar a Seròs, Segrià.
cami sorpe boren
EIA cami rural Sorpe Boren, Pallars Sobirà.